Szukaj na tym blogu

środa, 14 września 2011

Prawo Autorskie

Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: © ) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServletid=WDU20060900631)  z późn. zm.) wyróżnia:

·         autorskie prawa osobiste
·         autorskie prawa majątkowe

Powody istnienia autorskiego prawa majątkowego
Powodem wprowadzenia praw autorskich majątkowych było zabezpieczenie interesów twórców oraz wydawców. Efektem naruszenia tych właśnie praw są m.in. następujące szkody:

·         utrata przez twórców zysków z tytułu rozpowszechniania utworów,
·         straty firm zajmujących się dystrybucją i promocją utworów,
·         straty państwa związane z nie odprowadzonymi podatkami.

Pamiętać należy, że zbyt restrykcyjne prawa autorskie utrudniają rozwój twórczości, a także realizację projektów opartych na współpracy między grupami twórców, lub też powodują ograniczanie dostępności do wolnych licencji.
Źródło: pl.wikipedia.org

Licencje i ich rodzaje

Licencja oprogramowania – umowa na korzystanie z utworu jakim jest aplikacja
komputerowa, zawierana pomiędzy podmiotem, któremu przysługują majątkowe prawa
autorskie do utworu, a osobą, która zamierza z danej aplikacji korzystać.

Freeware – licencja oprogramowania umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez
ujawnienia kodu źródłowego. Czasami licencja freeware zawiera dodatkowe ograniczenia
(np. część freeware jest całkowicie darmowa, a część darmowa jedynie do użytku
domowego).

Shareware - to rodzaj licencji programu komputerowego, który jest rozpowszechniany
bez opłat z pewnymi ograniczeniami lub z niewielkimi opłatami do wypróbowania przez
użytkowników. Czasami po okresie próbnym (wersja trial) lub po określonej liczbie
uruchomień (limit uruchomień) za taki program trzeba płacić lub zrezygnować z korzystania z
niego.

Trialware (z ang. próba) – rodzaj licencji na programy komputerowe polegający na tym, że
można go używać przez z góry ustalony czas (od 7 do 90 dni).

Adware – rodzaj (i typ) licencji oprogramowania. Adware jest oprogramowaniem
rozpowszechnianym za darmo, ale zawierającym funkcję wyświetlającą reklamy. Najbardziej
znanym tego typu programem jest w Polsce komunikator Gadu-Gadu. Podobnie jak w
przypadku innych reklam internetowych da się je zablokować za pomocą odpowiednio
skonfigurowanych pośredników HTTP.

Demoware –program w wersji demonstracyjnej, o ograniczonej funkcjonalności w stosunku
do pełnej wersji.

Powszechna Licencja Publiczna GNU - Zezwala się kopiować i rozpowszechniać wierne kopie
niniejszego dokumentu licencyjnego, bez prawa wprowadzania do niego zmian.

Original Equipment Manufacturer, OEM (dosłownie Producent Oryginalnego Wyposażenia)
– przedsiębiorstwo sprzedające pod własną marką produkty wytworzone przez inne firmy.
Termin jest mylący, gdyż OEM nie zawsze jest wytwórcą, a nawet nie jest producentem, lecz
czasem tylko sprzedawcą sprzętu dla użytkownika końcowego, choć zdarza się też, że jest
jego projektantem[1].

Licencje Creative Commons (CC) – zestaw licencji, na mocy których można udostępniać
utwory objęte prawami autorskimi. Licencje te są tworzone i utrzymywane przez organizację
Creative Commons.Licencje Creative Commons pozwalają twórcom utworów zachować
własne prawa i jednocześnie dzielić się swoją twórczością z innymi. Zasada „wszelkie
prawa zastrzeżone” zostaje zastąpiona zasadą “pewne prawa zastrzeżone”.Szacuje się, że na
licencjach CC udostępnia się obecnie co najmniej 100 milionów utworów

Źródło: pl.wikipedia.org

Licencje popularnych programów

IrfanView jest oferowany jako program typu freeware wyłącznie do zastosowań niekomercyjnych (do korzystania w domu).

IrfanView jest darmowy dla celów edukacyjnych (szkoły, uniwersytety, biblioteki), a także do korzystania przez organizacje dobroczynne.

Jeśli zamierzasz korzystać z programu IrfanView w firmie lub też do celów komercyjnych, prosimy zarejestrować się i wykupić licencję na korzystanie z IrfanView. Autor IrfanView chciałby kontynuować pracę nad programem, w związku z tym Twoja rejestracja będzie dla niego zachętą do ciągłego polepszania programu. Wszelkie sugestie, porady i komentarze są mile widziane i nie będą ignorowane.

Wykupienie licencji pozwoli na dalszy rozwój program i upoważni Cię do otrzymania kolejnych wersji IrfanView.


 WinRAR
Najwygodniejszym sposobem zdobycia licencji programu jest zamówienie jej bezpośrednio w Internecie. Licencję WinRAR można zakupić w sklepie Softx.

Każdy może korzystać z oprogramowania przez okres testowy o długości 40 dni. Po upłynięciu okresu testowego lub w trakcie, aby dalej używać programu WinRAR, należy zakupić licencję. Zapoznaj się z kompletnym tekstem licencji WinRAR/RAR.

Panda Cloud Antivirus można używać za darmo, bez żadnych ograniczeń. Panda Cloud Antivirus jest freeware i za jej używanie nie pobierane są żadne opłaty.


 Skype
Pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami użytkownik otrzymuje bezpłatną, ograniczoną licencję, bez prawa wyłączności, możliwości przenoszenia licencji lub udzielania licencji innym osobom, na pobranie i zainstalowanie Oprogramowania na komputerze osobistym, w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu, a także na osobiste korzystanie z Oprogramowania poprzez własne konto użytkownika Skype lub Qik („Konto użytkownika”). Aby uniknąć wątpliwości: (a) administratorzy IT działający w imieniu firmy mogą pobrać i zainstalować Oprogramowanie Skype na komputerach osobistych lub innych urządzeniach używanych przez personel firmy; (b) użytkownik ma prawo korzystać z Oprogramowania na uczelni wyższej lub w innej instytucji edukacyjnej, a także w pracy, pod warunkiem (odnoszącym się do wszystkich tych przypadków), że jeżeli chce korzystać z Oprogramowania Qik do prowadzenia komunikacji biznesowej, to musi najpierw zarejestrować się w celu uzyskania Konta firmowego Qik. Firma Skype zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami.
Źródła: http://www.irfanview.pl/irfanview/licencja; http://www.skype.com/intl/pl/legal/terms/tou/; http://www.winrar.pl/winrar/tekst-licencji-winrar-rar.html;

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego
Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

·         wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
·         plastyczne,
·         fotograficzne,
·         lutnicze,
·         wzornictwa przemysłowego,
·         architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
·         muzyczne i słowno-muzyczne,
·         sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
·         audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną. Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.
Źródło: pl.wikipedia.org

Zasady korzystania z cudzych materiałów

Czego nie wolno robić:
1. Zamieszczenie (na własnej witrynie) cudzego tekstu i podpisanie go własnym nazwiskiem -
najbardziej prymitywny plagiat, ale wcale nie wyjątkowy.
2. Zamieszczenie cudzego tekstu bez podania autora.
3. Wplatanie do własnych tekstów twórczych fragmentów cudzych tekstów jako własnych. Takie
fragmenty mogą się znaleźć w naszym tekście, ale ujęte w cudzysłów oraz właściwie opisane (autor,
źródło fragmentu, jeśli jest to strona internetowa - wraz z podaniem linka).
4. Przywłaszczanie sobie cudzych skryptów czy appletów.
5. Przywłaszczanie (elementów) grafiki stworzonej dla innej witryny.
6. Przeróbka i łączenie cudzych utworów (tekstów) bez zgody i wiedzy autora. Jest to złamanie prawa
autora do integralności jego utworu (ustawa mówi o nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego
rzetelnym wykorzystaniu).
7. Przywłaszczanie sobie cudzych rozwiązań technicznych i webmasterskich w organizacji innego
serwisu, sposobu jego funkcjonowania, interface'u, newslettera itd. Przy takich zapożyczeniach
minimum będzie wspomnienie w jakimś opisie strony lub twórców strony o źródle inspiracji lub
wzorze na którym (częściowo) opierają się rozwiązania danej witryny internetowej.
8. Zamieszczenie cudzego tekstu bez zgody autora (licencji autorskoprawnej). Nie czynimy zadość
prawu autorskiemu oraz dobrym obyczajom, jeśli cudzy tekst kopiujemy na swoją witrynę bez
zgody autora, lecz ze szczegółowym opisem autora i źródła. Autor może nie chcieć publikacji w
danym miejscu w Sieci i ma do tego całkowite i nienaruszalne prawo. Autor może sobie nie życzyć,
aby jego tekst znalazł się w jakimś niekorzystnym kontekście lub z innych względów nie życzyć
sobie publikacji na jakiejś witrynie.
9. Zamieszczenie cudzego tekstu bez linka źródłowego (miejsca pierwotnej publikacji w Internecie),
zwłaszcza problem ten dotyczy "przytaczania" tekstów na różnych forach - moderatorzy nawet
największych forów niepomiernie więcej uwagi zwracają na to, aby nie przemknął się link innej
strony, niż na to, aby nie przepuszczać "wypowiedzi" polegających na wklejaniu cudzych tekstów

(zdarza się, że bez podania autora oraz linka źródłowego). 

Co można robić:

Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
1. Już rozpowszechnione:
a. sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
b. aktualne artykuły i wypowiedzi na tematy polityczne, gospodarcze i społeczne,
c. aktualne zdjęcia reporterskie,
2. Krótkie wyciągi ze sprawozdań, artykułów i wypowiedzi, o których mowa w pkt. 1 lit. a/ i b/,
3. Przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
4. Mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach ; nie upoważnia to jednak do publikacji
zbiorów mów jednej osoby
5. Krótkie streszczenia rozpowszechnianych utworów."


Źródło: http://prawoibezprawie.blogspot.com/2010/09/zasady-korzystania-z-cudzych-materiaow.html